vi är waye

Vi skapar och realiserar sann innovation

Vi löser komplexa problem och skapar den puls som behövs för att realisera lösningar.

Vi gör detta genom att använda en variant av Googles design sprint. För att driva digital affärsutveckling behöver man lämna PowerPoint, vaga idéer och flashiga koncept. Istället fokuserar vi på kunden och kan genom det skapa, ändra och ändra affären, processerna, IT-lösningarna och därmed skapa bättre kund- och användarupplevelser.

Fredrik Angin

Managing Director and Innovation Specialist

An entrepreneur with passion in people, business and technology. Fredrik embraces change and can act as advisor, coach, innovator, facilitator and business developer.

  • 20 years of experience within strategic IT that have given clients and companies competitive advantage in their markets
  • Unique combination of skills, experience and personality making it possible to move between strategy/business and technical viewpoints
  • Energetic personality that always producing personal results and provides models and energy for surrounding organization to do the same
+46 702 821 800
vårt team

Vi är problemlösare och möjliggörare

{member.name}
Managing Director and Innovation Specialist
Fredrik Angin
{member.name}
Digital Management Consultant
Helena Strahl
{member.name}
Digital Management Consultant
Amanda Rydh Lostorp
{member.name}
Technology Enablement
Johan Eriksson
Idea
Vill du hitta på något tillsammans med oss?
  • Waye Digital
  • Kungsgatan 50
  • Göteborg